Loading cart contents...
View Cart Checkout
Cart subtotal:

ขอราคา-ปั๊มบาดาล-โซล่าเซลล์-1.5นิ้ว1แรง-AEC-brand

ปั๊มบาดาล โซล่าเซลล์ 1.5นิ้ว 1แรง

ปั๊มบาดาล เทคโนโลยีใหม่ล่าสุด | 750วัตต์/76V-150V/10A | ขนาด 1.5นิ้ว 1แรงม้า | จุดเด่นคือ ปั๊มรุ่นนี้มีระบบตัดน้ำอัตโนมัติ ในกรณีน้ำในบาดาลขาด | ปริมาณน้ำ 4,000 ลิตร/ชม.| ราคาปั๊มสำเร็จรูป 12,550 บ.| ราคาปั๊มสำเร็จรูป พร้อมแผง 3 แผง 26,500 บ. | “รายละเอียดเพิ่มเติม คลิ๊กที่นี่”

ขอราคา-ปั๊มแรงดัน-โซล่าเซลล์-1นิ้ว1แรง-AEC-brand

ปั๊มแรงดัน โซล่าเซลล์ 1นิ้ว 1แรง

ปั๊มแรงดัน โซล่าเซลล์ ส่งสูงได้ถึง 10ม.| 750วัตต์/72V-120V/10A | ขนาด 1นิ้ว 1แรงม้า | จุดเด่นคือ ปั๊มรุ่นนี้ ส่งสูงที่สุด ในบรรดาปั๊มโซล่าเซลล์ทั้งหมด | ปริมาณน้ำ 6,000 ลิตร/ชม.| ราคาปั๊มสำเร็จรูป 8,900 บ.| ราคาปั๊มสำเร็จรูป พร้อมแผง 2 แผง 17,500 บ.| “รายละเอียดเพิ่มเติม คลิ๊กที่นี่”

ขอราคา-ปั๊มแรงดัน-โซล่าเซลล์-2นิ้ว2แรง-AEC-brand

ปั๊มแรงดัน โซล่าเซลล์ 2นิ้ว 2แรง

ปั๊มแรงดัน โซล่าเซลล์ ส่งสูงได้ถึง 10ม.| 1,500วัตต์/150V-200V/9.5A | ขนาด 2นิ้ว 2แรงม้า | จุดเด่นคือ ปั๊มรุ่นนี้ส่งสูงที่สุด ในบรรดาปั๊มโซล่าเซลล์ทั้งหมด | ปริมาณน้ำ 20,000 ลิตร/ชม.| ราคาปั๊มสำเร็จรูป 9,900 บ.| ราคาปั๊มสำเร็จรูป พร้อมแผง 4 แผง 27,500 บ.| “รายละเอียดเพิ่มเติม คลิ๊กที่นี่”

ขอราคา-ปั๊มหอยโข่ง-โซล่าเซลล์-2นิ้ว2แรง-AEC-brand

ปั๊มหอยโข่ง โซล่าเซลล์ 2นิ้ว 2แรง

ปั๊มหอยโข่ง รุ่นขวัญใจมหาชน | 1,500วัตต์/150V-200V/9.5A | ขนาด 2นิ้ว 2แรงม้า | จุดเด่นคือ ปั๊มรุ่นนี้ให้ปริมาณน้ำมาก เหมาะกับการทำการเกษตร | ปริมาณน้ำ 20,000 ลิตร/ชม.| ราคาปั๊มสำเร็จรูป 9,900 บ.| ราคาปั๊มสำเร็จรูป พร้อมแผง 4 แผง 27,500 บ.| “รายละเอียดเพิ่มเติม คลิ๊กที่นี่”

ขอราคา-ปั๊มหอยโข่ง-โซล่าเซลล์-3นิ้ว2แรง-AEC-brand

ปั๊มหอยโข่ง โซล่าเซลล์ 3นิ้ว 2แรง

ปั๊มหอยโข่ง รุ่นขวัญใจมหาชน | 1,500วัตต์/150V-200V/9.5A | ขนาด 3นิ้ว 2แรงม้า | จุดเด่นคือ ปั๊มรุ่นนี้ให้ปริมาณน้ำมาก เหมาะกับการทำการเกษตร | ปริมาณน้ำ 42,000 ลิตร/ชม.| ราคาปั๊มสำเร็จรูป 11,900 บ.| ราคาปั๊มสำเร็จรูป พร้อมแผง 4 แผง 29,500 บ.|”รายละเอียดเพิ่มเติม คลิ๊กที่นี่”

ขอราคา-ปั๊มหอยโข่ง-โซล่าเซลล์-4นิ้ว3แรง-AEC-brand

ปั๊มหอยโข่ง โซล่าเซลล์ 4นิ้ว 3แรง

ปั๊มหอยโข่ง ใช้แทนท่อพญานาค | 2,250วัตต์/200V-240V/8.8A | ขนาด 4นิ้ว 3แรงม้า | จุดเด่นคือ ปั๊มรุ่นนี้ ให้ปริมาณน้ำมากที่สุด ในบรรดาปั๊มโซล่าเซลล์ทั้งหมด | ปริมาณน้ำ 55,000 ลิตร/ชม.| ราคาปั๊มสำเร็จรูป 13,900 บ.| ราคาปั๊มสำเร็จรูป พร้อมแผง 5 แผง 37,150 บ.| “รายละเอียดเพิ่มเติม คลิ๊กที่นี่”