AEC_ปั๊มโซล่าเซลล์_แอร์โซล่าเซลล์

ฉลองครบรอบ 9ปี! | จัดโปร แจกทองฟรี! ทุกเดือน! ติดต่อขอรับ คูปองส่วนลด! 3,000-10,000บ.ฟรี! กดแอดไลน์ได้เลย

ปั้มหอยโข่ง โซล่าเซลล์ 1นิ้ว 550W 0.75แรง

ฉลองครบรอบ 9ปี! แจกฟรี! สร้อยทอง! & คูปองส่วนลด มูลค่า 3,000-10,000 บ.ฟรี!

ขนาดปั้ม ปั้มหอยโข่ง 1นิ้ว 550W 0.75แรง | ใช้แผงโซล่าเซลล์ 2แผง

Q.max ปริมาณน้ำ 6,000 ลิตร/ชม.| H.Max 28 ม.

เหมาะสำหรับ พื้นที่เพาะปลูก 1-3 ไร่ | ส่งไกล 100-150 ม.ได้

ดูดลึก 6-8 ม. | ส่งขึ้นแทงค์สูง 6 ม.ได้

เปิดสปริงเกอร์ แบบพร้อมๆกันได้ 15-20หัว ถ้ามีหลาย 100หัว ให้แบ่งเปิดเป็นโซนๆได้

เปิดมินิสปริงเกอร์ แบบพร้อมๆกันได้ 30-40หัว ถ้ามีหลาย 100หัว ให้แบ่งเปิดเป็นโซนๆได้

รับประกัน 1ปี โดยโรงงาน Handuro Thailand

ช่วยประหยัดไฟ = 5,940 บ./ต่อปี

►ช่วยลดโลกร้อน CO2 = 711.14 kgCO2e/ปี

►เทียบเท่าการปลูกต้นไม้ =  71ต้น/ปี

ราคาปั้ม 6,000บ.

Pump2_750W

ปั้มหอยโข่ง โซล่าเซลล์ 2นิ้ว 750W 1แรง

ฉลองครบรอบ 9ปี! แจกฟรี! สร้อยทอง! & คูปองส่วนลด มูลค่า 3,000-10,000 บ.ฟรี!

ขนาดปั้ม ปั้มหอยโข่ง 2นิ้ว 750W 1แรง | ใช้แผงโซล่าเซลล์ 3แผง

Q.max ปริมาณน้ำ 21,000 ลิตร/ชม.| H.Max 16 ม.

เหมาะสำหรับ พื้นที่เพาะปลูก 3-5 ไร่ | ส่งไกล 250-300 ม.ได้

ดูดลึก 6-8 ม. | ส่งขึ้นแทงค์สูง 6 ม.ได้

เปิดสปริงเกอร์ แบบพร้อมๆกันได้ 30-40หัว ถ้ามีหลาย 100หัว ให้แบ่งเปิดเป็นโซนๆได้

เปิดมินิสปริงเกอร์ แบบพร้อมๆกันได้ 60-80หัว ถ้ามีหลาย 100หัว ให้แบ่งเปิดเป็นโซนๆได้

รับประกัน 1ปี โดยโรงงาน Handuro Thailand

ช่วยประหยัดไฟ 8,100 บ./ต่อปี

►ช่วยลดโลกร้อน CO2 969.73 kgCO2e/ปี

►เทียบเท่าการปลูกต้นไม้ =  97ต้น/ปี

ราคาปั้ม 8,000บ.


Pump2_1100W

ปั้มหอยโข่ง โซล่าเซลล์ 2นิ้ว 1100W 1.5แรง

ฉลองครบรอบ 9ปี! แจกฟรี! สร้อยทอง! & คูปองส่วนลด มูลค่า 3,000-10,000 บ.ฟรี!

ขนาดปั้ม ปั้มหอยโข่ง 2นิ้ว 1100W 1.5แรง | ใช้แผงโซล่าเซลล์ 4แผง

Q.max ปริมาณน้ำ 26,000 ลิตร/ชม.| H.Max 15 ม.

เหมาะสำหรับ พื้นที่เพาะปลูก 5-10 ไร่ | ส่งไกล 250-300 ม.ได้

ดูดลึก 6-8 ม. | ส่งขึ้นแทงค์สูง 6 ม.ได้

เปิดสปริงเกอร์ แบบพร้อมๆกันได้ 40-45หัว ถ้ามีหลาย 100หัว ให้แบ่งเปิดเป็นโซนๆได้

เปิดมินิสปริงเกอร์ แบบพร้อมๆกันได้ 80-90หัว ถ้ามีหลาย 100หัว ให้แบ่งเปิดเป็นโซนๆได้

รับประกัน 1ปี โดยโรงงาน Handuro Thailand

ช่วยประหยัดไฟ 11,880 บ.ต่อ/ปี

►ช่วยลดโลกร้อน CO2 1,422.27 kgCO2e/ปี

►เทียบเท่าการปลูกต้นไม้ = 142ต้น/ปี

ราคาปั้ม 8,500บ.


Pump2_1500W

ปั้มหอยโข่ง โซล่าเซลล์ 2นิ้ว 1500W 2แรง

ฉลองครบรอบ 9ปี! แจกฟรี! สร้อยทอง! & คูปองส่วนลด มูลค่า 3,000-10,000 บ.ฟรี!

ขนาดปั้ม ปั้มหอยโข่ง 2นิ้ว 1500W 2แรง | ใช้แผงโซล่าเซลล์ 6แผง

Q.max ปริมาณน้ำ 27,000 ลิตร/ชม.| H.Max 21 ม.

เหมาะสำหรับ พื้นที่เพาะปลูก 10-15 ไร่ | ส่งไกล 300-350 ม.ได้

ดูดลึก 6-8 ม. | ส่งขึ้นแทงค์สูง 6 ม.ได้

เปิดสปริงเกอร์ แบบพร้อมๆกันได้ 45-50หัว ถ้ามีหลาย 100หัว ให้แบ่งเปิดเป็นโซนๆได้

เปิดมินิสปริงเกอร์ แบบพร้อมๆกันได้ 90-120หัว ถ้ามีหลาย 100หัว ให้แบ่งเปิดเป็นโซนๆได้

รับประกัน 1ปี โดยโรงงาน Handuro Thailand

ช่วยประหยัดไฟ 16,200 บ./ต่อปี

ช่วยลดโลกร้อน CO2 1,939.46 kgCO2e/ปี

►เทียบเท่าการปลูกต้นไม้ =  194ต้น/ปี

ราคาปั้ม 9,500บ.


Pump3_1500W

ปั้มหอยโข่ง โซล่าเซลล์ 3นิ้ว 1500W 2แรง

ฉลองครบรอบ 9ปี! แจกฟรี! สร้อยทอง! & คูปองส่วนลด มูลค่า 3,000-10,000 บ.ฟรี!

ขนาดปั้ม ปั้มหอยโข่ง 3นิ้ว 1500W 2แรง | ใช้แผงโซล่าเซลล์ 6แผง

Q.max ปริมาณน้ำ 45,000 ลิตร/ชม.| H.Max 17 ม.

เหมาะสำหรับ พื้นที่เพาะปลูก 10-15 ไร่ | ส่งไกล 300-350 ม.ได้

ดูดลึก 6-8 ม. | ส่งขึ้นแทงค์สูง 6 ม.ได้

เปิดสปริงเกอร์ แบบพร้อมๆกันได้ 45-50หัว ถ้ามีหลาย 100หัว ให้แบ่งเปิดเป็นโซนๆได้

เปิดมินิสปริงเกอร์ แบบพร้อมๆกันได้ 150-200หัว ถ้ามีหลาย 100หัว ให้แบ่งเปิดเป็นโซนๆได้

รับประกัน 1ปี โดยโรงงาน Handuro Thailand

ช่วยประหยัดไฟ 16,200 บ./ต่อปี

ช่วยลดโลกร้อน CO2 1,939.46 kgCO2e/ปี

►เทียบเท่าการปลูกต้นไม้ =  194ต้น/ปี

ราคาปั้ม 10,000บ.


Pump4_2200W

ปั้มหอยโข่ง HV โซล่าเซลล์ 4นิ้ว 2200W 3แรง

ฉลองครบรอบ 9ปี! แจกฟรี! สร้อยทอง! & คูปองส่วนลด มูลค่า 3,000-10,000 บ.ฟรี!

ขนาดปั้ม ปั้มหอยโข่ง HV 4นิ้ว 2200W 3แรง | ใช้แผงโซล่าเซลล์ 8แผง

Q.max ปริมาณน้ำ 60,000 ลิตร/ชม.| H.Max 24 ม.

เหมาะสำหรับ พื้นที่เพาะปลูก 15-20 ไร่ | ส่งไกล 350-400 ม.ได้

ดูดลึก 6-8 ม. | ส่งขึ้นแทงค์สูง 6 ม.ได้

เปิดสปริงเกอร์ แบบพร้อมๆกันได้ 50-60หัว ถ้ามีหลาย 100หัว ให้แบ่งเปิดเป็นโซนๆได้

เปิดมินิสปริงเกอร์ แบบพร้อมๆกันได้ 200-250หัว ถ้ามีหลาย 100หัว ให้แบ่งเปิดเป็นโซนๆได้

รับประกัน 1ปี โดยโรงงาน Handuro Thailand

ช่วยประหยัดไฟ 23,760 บ./ต่อปี

ช่วยลดโลกร้อน CO2 2,844.55 kgCO2e/ปี

►เทียบเท่าการปลูกต้นไม้ =  284ต้น/ปี

ราคาปั้ม 12,000บ.


Submersible600W

ปั้มบาดาล โซล่าเซลล์ 1.5นิ้ว 600W 0.8แรง

ฉลองครบรอบ 9ปี! แจกฟรี! สร้อยทอง! & คูปองส่วนลด มูลค่า 3,000-10,000 บ.ฟรี!

ขนาดปั้ม ปั้มซับเมอร์ส 1.5นิ้ว 600W 0.8แรง | ใช้แผงโซล่าเซลล์ 2แผง

Q.max ปริมาณน้ำ 6,000 ลิตร/ชม.| H.Max 42 ม.

ใช้กับปากบ่อ 4นิ้วขึ้นไป | ระยะหย่อน ลึกสุด 30ม.

ใช้ส่งสูง ขึ้นแทงค์ได้ | ใช้ส่งไกล แนวราบ และเนินสูงได้

ใช้ส่งน้ำ เข้าสระ หรือ ต่อสปริงเกอร์ได้

รับประกัน 2 ปี โดยโรงงาน Handuro Thailand

ช่วยประหยัดไฟ 6,480 บ./ต่อปี

ช่วยลดโลกร้อน CO2 775.79 kgCO2e/ปี

►เทียบเท่าการปลูกต้นไม้ =  78ต้น/ปี

ราคาปั้ม 6,500บ.


Submersible750W

ปั้มบาดาล โซล่าเซลล์ 2นิ้ว 750W 1แรง

ฉลองครบรอบ 9ปี! แจกฟรี! สร้อยทอง! & คูปองส่วนลด มูลค่า 3,000-10,000 บ.ฟรี!

ขนาดปั้ม ปั้มซับเมอร์ส 2นิ้ว 750W 1แรง | ใช้แผงโซล่าเซลล์ 3แผง

Q.max ปริมาณน้ำ 8,000 ลิตร/ชม.| H.Max 65 ม.

ใช้กับปากบ่อ 4นิ้วขึ้นไป | ระยะหย่อน ลึกสุด 46ม.

ใช้ส่งสูง ขึ้นแทงค์ได้ | ใช้ส่งไกล แนวราบ และเนินสูงได้

ใช้ส่งน้ำ เข้าสระ หรือ ต่อสปริงเกอร์ได้

รับประกัน 2 ปี โดยโรงงาน Handuro Thailand

ช่วยประหยัดไฟ 8,100 บ./ต่อปี

ช่วยลดโลกร้อน CO2 969.73 kgCO2e/ปี

►เทียบเท่าการปลูกต้นไม้ =  97ต้น/ปี

ราคาปั้ม 7,800บ.


Submersible1100W

ปั้มบาดาล โซล่าเซลล์ 2นิ้ว 1100W 1.5แรง

ฉลองครบรอบ 9ปี! แจกฟรี! สร้อยทอง! & คูปองส่วนลด มูลค่า 3,000-10,000 บ.ฟรี!

ขนาดปั้ม ปั้มซับเมอร์ส 2นิ้ว 1100W 1.5แรง | ใช้แผงโซล่าเซลล์ 4แผง

Q.max ปริมาณน้ำ 15,000 ลิตร/ชม.| H.Max 60 ม.

ใช้กับปากบ่อ 4นิ้วขึ้นไป | ระยะหย่อน ลึกสุด 42ม.

ใช้ส่งสูง ขึ้นแทงค์ได้ | ใช้ส่งไกล แนวราบ และเนินสูงได้

ใช้ส่งน้ำ เข้าสระ หรือ ต่อสปริงเกอร์ได้

รับประกัน 2 ปี โดยโรงงาน Handuro Thailand

ช่วยประหยัดไฟ 11,880 บ.ต่อ/ปี

►ช่วยลดโลกร้อน CO2 1,422.27 kgCO2e/ปี

►เทียบเท่าการปลูกต้นไม้ = 142ต้น/ปี

ราคาปั้ม 8,000บ.


Submersible1500W

ปั้มบาดาล โซล่าเซลล์ 2นิ้ว 1500W 2แรง

ฉลองครบรอบ 9ปี! แจกฟรี! สร้อยทอง! & คูปองส่วนลด มูลค่า 3,000-10,000 บ.ฟรี!

ขนาดปั้ม ปั้มซับเมอร์ส 2นิ้ว 1500W 2แรง | ใช้แผงโซล่าเซลล์ 6แผง

Q.max ปริมาณน้ำ 12,000 ลิตร/ชม.| H.Max 100 ม.

ใช้กับปากบ่อ 4นิ้วขึ้นไป | ระยะหย่อน ลึกสุด 70ม.

ใช้ส่งสูง ขึ้นแทงค์ได้ | ใช้ส่งไกล แนวราบ และเนินสูงได้

ใช้ส่งน้ำ เข้าสระ หรือ ต่อสปริงเกอร์ได้

รับประกัน 2 ปี โดยโรงงาน Handuro Thailand

ช่วยประหยัดไฟ 16,200 บ./ต่อปี

ช่วยลดโลกร้อน CO2 1,939.46 kgCO2e/ปี

►เทียบเท่าการปลูกต้นไม้ =  194ต้น/ปี

ราคาปั้ม 8,800บ.


Submersible3AD2200W

ปั้มบาดาล ACDC โซล่าเซลล์ 3นิ้ว 2200W 3แรง

ฉลองครบรอบ 9ปี! แจกฟรี! สร้อยทอง! & คูปองส่วนลด มูลค่า 3,000-10,000 บ.ฟรี!

ขนาดปั้ม ปั้มซับเมอร์ส AC/DC 3นิ้ว 2200W 3แรง | ใช้แผงโซล่าเซลล์ 8แผง

Q.max ปริมาณน้ำ 30,000 ลิตร/ชม.| H.Max 52 ม.

ใช้กับปากบ่อ 6นิ้วขึ้นไป | ระยะหย่อน ลึกสุด 37ม.

ใช้ส่งสูง ขึ้นแทงค์ได้ | ใช้ส่งไกล แนวราบ และเนินสูงได้

ใช้ส่งน้ำ เข้าสระ หรือ ต่อสปริงเกอร์ได้

รับประกัน 2 ปี โดยโรงงาน Handuro Thailand

ช่วยประหยัดไฟ 23,760 บ./ต่อปี

ช่วยลดโลกร้อน CO2 2,844.55 kgCO2e/ปี

►เทียบเท่าการปลูกต้นไม้ =  284ต้น/ปี

ราคาปั้ม 17,500บ.


Submersible3AD3000W

ปั้มบาดาล ACDC โซล่าเซลล์ 3นิ้ว 3000W 4แรง

ฉลองครบรอบ 9ปี! แจกฟรี! สร้อยทอง! & คูปองส่วนลด มูลค่า 3,000-10,000 บ.ฟรี!

ขนาดปั้ม ปั้มซับเมอร์ส AC/DC 3นิ้ว 3000W 4แรง! | ใช้แผงโซล่าเซลล์ 8แผง

Q.max ปริมาณน้ำ 41,000 ลิตร/ชม.| H.Max 52 ม.

ใช้กับปากบ่อ 4นิ้วขึ้นไป | ระยะหย่อน ลึกสุด 37ม.

ใช้ส่งสูง ขึ้นแทงค์ได้ | ใช้ส่งไกล แนวราบ และเนินสูงได้

ใช้ส่งน้ำ เข้าสระ หรือ ต่อสปริงเกอร์ได้

รับประกัน 2 ปี โดยโรงงาน Handuro Thailand

ช่วยประหยัดไฟ 32,400 บ./ต่อปี

ช่วยลดโลกร้อน CO2 3,878.93 kgCO2e/ปี

►เทียบเท่าการปลูกต้นไม้ =  388ต้น/ปี

ราคาปั้ม 18,000บ.