บริษัท AEC EXPORT จำกัด | คือ ศูนย์กลางจำหน่าย นวัตกรรมโซล่าเซลล์ เพื่อการเกษตร “เพื่อช่วยพี่น้องเกษตรกรไทย ลดรายจ่ายค่าไฟ และลดโลกร้อน CO2 สร้างโลกที่น่าอยู่ ไปด้วยกัน”

ปั้มหอยโข่งโซล่าเซลล์1นิ้ว550W-Handuro-Thailand

ปั้มหอยโข่ง โซล่าเซลล์ 1นิ้ว 550W 0.75แรง

แบรนด์ แฮนดูโร่ ไทยแลนด์ | จุดเด่น ทน แกร่ง แรงเป็นหนึ่ง

ขนาดปั้ม ปั้มหอยโข่ง 1นิ้ว 550W 0.75แรง | ใช้แผงโซล่าเซลล์ 2แผง

Q.max 6,000 ลิตร/ชม.| H.Max 30 ม.

ส่งขึ้นแทงค์สูง 6-8 ม.ได้ | ส่งไกล 100-150 ม.ได้

ระยะต่อท่อดูดปั้มน้ำ แนะนำไม่ควรเกิน 6-8 ม.

ใช้กับ สปริงเกอร์ มินิ ปีกผีเสื้อ และน้ำหยดได้

รับประกัน 1ปี โดยโรงงานแฮนดูโร่ ไทยแลนด์

ประหยัดไฟ = 1,204.5 kWh/ปี

►ลดโลกร้อน CO2 = 721.01 kgCO2e/ปี

►เทียบเท่าการปลูกต้นไม้ =  72ต้น/ปี

ราคาปั้ม 6,000บ.

ปั้มหอยโข่งโซล่าเซลล์2นิ้ว750W-Handuro-Thailand

ปั้มหอยโข่ง โซล่าเซลล์ 2นิ้ว 750W 1แรง

แบรนด์ แฮนดูโร่ ไทยแลนด์ | จุดเด่น ทน แกร่ง แรงเป็นหนึ่ง

ขนาดปั้ม ปั้มหอยโข่ง 2นิ้ว 750W 1แรง | ใช้แผงโซล่าเซลล์ 3แผง

Q.max 21,000 ลิตร/ชม.| H.Max 16 ม.

ส่งขึ้นแทงค์สูง 6-8 ม.ได้ | ส่งไกล 250-300 ม.ได้

ระยะต่อท่อดูดปั้มน้ำ แนะนำไม่ควรเกิน 6-8 ม.

ใช้กับ สปริงเกอร์ มินิ ปีกผีเสื้อ และน้ำหยดได้

รับประกัน 1ปี โดยโรงงานแฮนดูโร่ ไทยแลนด์

ประหยัดไฟ 1,642.5 kWh/ปี

►ลดโลกร้อน CO2 983.20 kgCO2e/ปี

►เทียบเท่าการปลูกต้นไม้ =  98ต้น/ปี

ราคาปั้ม 8,000บ.


ปั้มหอยโข่งโซล่าเซลล์2นิ้ว1100W-Handuro-Thailand

ปั้มหอยโข่ง โซล่าเซลล์ 2นิ้ว 1100W 1.5แรง

แบรนด์ แฮนดูโร่ ไทยแลนด์ | จุดเด่น ทน แกร่ง แรงเป็นหนึ่ง

ขนาดปั้ม ปั้มหอยโข่ง 2นิ้ว 1100W 1.5แรง | ใช้แผงโซล่าเซลล์ 4แผง

Q.max 26,000 ลิตร/ชม.| H.Max 15 ม.

ส่งขึ้นแทงค์สูง 6-8 ม.ได้ | ส่งไกล 250-300 ม.ได้

ระยะต่อท่อดูดปั้มน้ำ แนะนำไม่ควรเกิน 6-8 ม.

ใช้กับ สปริงเกอร์ มินิ ปีกผีเสื้อ และน้ำหยดได้

รับประกัน 1ปี โดยโรงงานแฮนดูโร่ ไทยแลนด์

ประหยัดไฟ 2,409 kWh/ปี

►ลดโลกร้อน CO2 1,442.02 kgCO2e/ปี

►เทียบเท่าการปลูกต้นไม้ = 144ต้น/ปี

ราคาปั้ม 8,500บ.


ปั้มหอยโข่งโซล่าเซลล์2นิ้ว1500W-Handuro-Thailand

ปั้มหอยโข่ง โซล่าเซลล์ 2นิ้ว 1500W 2แรง

แบรนด์ แฮนดูโร่ ไทยแลนด์ | จุดเด่น ทน แกร่ง แรงเป็นหนึ่ง

ขนาดปั้ม ปั้มหอยโข่ง 2นิ้ว 1500W 2แรง | ใช้แผงโซล่าเซลล์ 6แผง

Q.max 27,000 ลิตร/ชม.| H.Max 21 ม.

ส่งขึ้นแทงค์สูง 6-8 ม.ได้ | ส่งไกล 250-300 ม.ได้

ระยะต่อท่อดูดปั้มน้ำ แนะนำไม่ควรเกิน 6-8 ม.

ใช้กับ สปริงเกอร์ มินิ ปีกผีเสื้อ และน้ำหยดได้

รับประกัน 1ปี โดยโรงงานแฮนดูโร่ ไทยแลนด์

ประหยัดไฟ 3,285 kWh/ปี

ลดโลกร้อน CO2 1,966.40 kgCO2e/ปี

►เทียบเท่าการปลูกต้นไม้ =  196ต้น/ปี

ราคาปั้ม 9,500บ.


ปั้มหอยโข่งโซล่าเซลล์3นิ้ว1500W-Handuro-Thailand

ปั้มหอยโข่ง โซล่าเซลล์ 3นิ้ว 1500W 2แรง

แบรนด์ แฮนดูโร่ ไทยแลนด์ | จุดเด่น ทน แกร่ง แรงเป็นหนึ่ง

ขนาดปั้ม ปั้มหอยโข่ง 3นิ้ว 1500W 2แรง | ใช้แผงโซล่าเซลล์ 6แผง

Q.max 45,000 ลิตร/ชม.| H.Max 17 ม.

ส่งขึ้นแทงค์สูง 6-8 ม.ได้ | ส่งไกล 250-300 ม.ได้

ระยะต่อท่อดูดปั้มน้ำ แนะนำไม่ควรเกิน 6-8 ม.

ใช้กับ สปริงเกอร์ มินิ ปีกผีเสื้อ และน้ำหยดได้

รับประกัน 1ปี โดยโรงงานแฮนดูโร่ ไทยแลนด์

ประหยัดไฟ 3,285 kWh/ปี

ลดโลกร้อน CO2 1,966.40 kgCO2e/ปี

►เทียบเท่าการปลูกต้นไม้ =  196ต้น/ปี

ราคาปั้ม 10,000บ.


ปั้มหอยโข่งโซล่าเซลล์4นิ้ว2200W-Handuro-Thailand

ปั้มหอยโข่ง HV โซล่าเซลล์ 4นิ้ว 2200W 3แรง

แบรนด์ แฮนดูโร่ ไทยแลนด์ | จุดเด่น ทน แกร่ง แรงเป็นหนึ่ง

ขนาดปั้ม ปั้มหอยโข่ง HV 4นิ้ว 2200W 3แรง | ใช้แผงโซล่าเซลล์ 9แผง

Q.max 60,000 ลิตร/ชม.| H.Max 24 ม.

ส่งขึ้นแทงค์สูง 6-8 ม.ได้ | ส่งไกล 300-350 ม.ได้

ระยะต่อท่อดูดปั้มน้ำ แนะนำไม่ควรเกิน 6-8 ม.

ใช้กับ สปริงเกอร์ มินิ ปีกผีเสื้อ และน้ำหยดได้

รับประกัน 1ปี โดยโรงงานแฮนดูโร่ ไทยแลนด์

ประหยัดไฟ 4,818 kWh/ปี

ลดโลกร้อน CO2 2,884.05 kgCO2e/ปี

►เทียบเท่าการปลูกต้นไม้ =  288ต้น/ปี

ราคาปั้ม 12,000บ.


ปั้มบาดาลโซล่าเซลล์1.5นิ้ว600W-Handuro-Thailand

ปั้มบาดาล โซล่าเซลล์ 1.5นิ้ว 600W 0.8แรง

แบรนด์ แฮนดูโร่ ไทยแลนด์ | จุดเด่น ทน แกร่ง แรงเป็นหนึ่ง

ขนาดปั้ม ปั้มซับเมอร์ส 1.5นิ้ว 600W 0.8แรง | ใช้แผงโซล่าเซลล์ 2แผง

Q.max 6,000 ลิตร/ชม.| H.Max 42 ม.

ใช้กับปากบ่อ 4นิ้วขึ้นไป | ระยะหย่อน ลึกสุด 30ม.

ใช้ส่งสูง ขึ้นแทงค์ได้ | ใช้ส่งไกล แนวราบ และเนินสูงได้

ใช้ส่งน้ำ เข้าสระ หรือ ต่อสปริงเกอร์ได้

รับประกัน 2 ปี โดยโรงงานแฮนดูโร่ ไทยแลนด์

ประหยัดไฟ 1,314 kWh/ปี

ลดโลกร้อน CO2 786.56 kgCO2e/ปี

►เทียบเท่าการปลูกต้นไม้ =  78ต้น/ปี

ราคาปั้ม 6,500บ.


ปั้มบาดาลโซล่าเซลล์1.5นิ้ว750W-Handuro-Thailand

ปั้มบาดาล โซล่าเซลล์ 1.5นิ้ว 750W 1แรง

แบรนด์ แฮนดูโร่ ไทยแลนด์ | จุดเด่น ทน แกร่ง แรงเป็นหนึ่ง

ขนาดปั้ม ปั้มซับเมอร์ส 1.5นิ้ว 750W 1แรง | ใช้แผงโซล่าเซลล์ 3แผง

Q.max 6,000 ลิตร/ชม.| H.Max 56 ม.

ใช้กับปากบ่อ 4นิ้วขึ้นไป | ระยะหย่อน ลึกสุด 40ม.

ใช้ส่งสูง ขึ้นแทงค์ได้ | ใช้ส่งไกล แนวราบ และเนินสูงได้

ใช้ส่งน้ำ เข้าสระ หรือ ต่อสปริงเกอร์ได้

รับประกัน 2 ปี โดยโรงงานแฮนดูโร่ ไทยแลนด์

ประหยัดไฟ 1,642.5  kWh/ปี

ลดโลกร้อน CO2 983.20 kgCO2e/ปี

►เทียบเท่าการปลูกต้นไม้ =  98ต้น/ปี

ราคาปั้ม 7,500บ.


ปั้มบาดาลโซล่าเซลล์2นิ้ว1100W-Handuro-Thailand

ปั้มบาดาล โซล่าเซลล์ 2นิ้ว 1100W 1.5แรง

แบรนด์ แฮนดูโร่ ไทยแลนด์ | จุดเด่น ทน แกร่ง แรงเป็นหนึ่ง

ขนาดปั้ม ปั้มซับเมอร์ส 2นิ้ว 1100W 1.5แรง | ใช้แผงโซล่าเซลล์ 4แผง

Q.max 15,000 ลิตร/ชม.| H.Max 55 ม.

ใช้กับปากบ่อ 4นิ้วขึ้นไป | ระยะหย่อน ลึกสุด 39ม.

ใช้ส่งสูง ขึ้นแทงค์ได้ | ใช้ส่งไกล แนวราบ และเนินสูงได้

ใช้ส่งน้ำ เข้าสระ หรือ ต่อสปริงเกอร์ได้

รับประกัน 2 ปี โดยโรงงานแฮนดูโร่ ไทยแลนด์

ประหยัดไฟ 2,409 kWh/ปี

ลดโลกร้อน CO2 1,442.02 kgCO2e/ปี

►เทียบเท่าการปลูกต้นไม้ =  144ต้น/ปี

ราคาปั้ม 8,000บ.


ปั้มบาดาล-HV-โซล่าเซลล์2นิ้ว1100W-Handuro-Thailand

ปั้มบาดาล HV โซล่าเซลล์ 2นิ้ว 1100W 1.5แรง

แบรนด์ แฮนดูโร่ ไทยแลนด์ | จุดเด่น ทน แกร่ง แรงเป็นหนึ่ง

ขนาดปั้ม ปั้มซับเมอร์ส HV 2นิ้ว 1100W 1.5แรง | ใช้แผงโซล่าเซลล์ 4แผง

Q.max 8,000 ลิตร/ชม.| H.Max 95 ม.

ใช้กับปากบ่อ 4นิ้วขึ้นไป | ระยะหย่อน ลึกสุด 67ม.

ใช้ส่งสูง ขึ้นแทงค์ได้ | ใช้ส่งไกล แนวราบ และเนินสูงได้

ใช้ส่งน้ำ เข้าสระ หรือ ต่อสปริงเกอร์ได้

รับประกัน 2 ปี โดยโรงงานแฮนดูโร่ ไทยแลนด์

ประหยัดไฟ 2,409 kWh/ปี

ลดโลกร้อน CO2 1,442.02 kgCO2e/ปี

►เทียบเท่าการปลูกต้นไม้ =  144ต้น/ปี

ราคาปั้ม 9,500บ.


ปั้มบาดาล-HV-โซล่าเซลล์2นิ้ว1500W-Handuro-Thailand

ปั้มบาดาล HV โซล่าเซลล์ 2นิ้ว 1500W 2แรง

แบรนด์ แฮนดูโร่ ไทยแลนด์ | จุดเด่น ทน แกร่ง แรงเป็นหนึ่ง

ขนาดปั้ม ปั้มซับเมอร์ส HV 2นิ้ว 1500W 2แรง | ใช้แผงโซล่าเซลล์ 6แผง

Q.max 16,000 ลิตร/ชม.| H.Max 70 ม.

ใช้กับปากบ่อ 4นิ้วขึ้นไป | ระยะหย่อน ลึกสุด 49ม.

ใช้ส่งสูง ขึ้นแทงค์ได้ | ใช้ส่งไกล แนวราบ และเนินสูงได้

ใช้ส่งน้ำ เข้าสระ หรือ ต่อสปริงเกอร์ได้

รับประกัน 2 ปี โดยโรงงานแฮนดูโร่ ไทยแลนด์

ประหยัดไฟ 3,285 kWh/ปี

ลดโลกร้อน CO2 1,966.40 kgCO2e/ปี

►เทียบเท่าการปลูกต้นไม้ =  196ต้น/ปี

ราคาปั้ม 9,800บ.


ปั้มบาดาล-HV-โซล่าเซลล์3นิ้ว2200W-Handuro-Thailand

ปั้มบาดาล HV โซล่าเซลล์ 3นิ้ว 2200W 3แรง

แบรนด์ แฮนดูโร่ ไทยแลนด์ | จุดเด่น ทน แกร่ง แรงเป็นหนึ่ง

ขนาดปั้ม ปั้มซับเมอร์ส HV 3นิ้ว 2200W 3แรง | ใช้แผงโซล่าเซลล์ 9แผง

Q.max 30,000 ลิตร/ชม.| H.Max 52 ม.

ใช้กับปากบ่อ 6นิ้วขึ้นไป | ระยะหย่อน ลึกสุด 37ม.

ใช้ส่งสูง ขึ้นแทงค์ได้ | ใช้ส่งไกล แนวราบ และเนินสูงได้

ใช้ส่งน้ำ เข้าสระ หรือ ต่อสปริงเกอร์ได้

รับประกัน 2 ปี โดยโรงงานแฮนดูโร่ ไทยแลนด์

ประหยัดไฟ 4,818 kWh/ปี

ลดโลกร้อน CO2 2,884.05 kgCO2e/ปี

►เทียบเท่าการปลูกต้นไม้ =  288ต้น/ปี

ราคาปั้ม 16,500บ.